Vibrační deska

vibracnideskaNa co vlastně můžeme použít vibrační desku?

V běžné praxi se jedná zejména o zhutňování zemin, zhutňování živičných povrchů a zhutňování při pokládce zámkové dlažby. Každý z těchto materiálů má svá specifika, která se dále pokusíme ve stručnosti nastínit

Zhutňování zemin

Teorie je v tomto případě značně obsáhlá. V praxi je důležité mít na zřeteli zejména:

  • typ zeminy s ohledem na její soudržnost
  • obsah vody
  • pro zhutňování má obsah vody často rozhodující význam
  • tloušťka zhutňované vrstvy

Zhutňování živic

cihlyV malém stavebnictví se jedná zejména o opravy poškozených komunikací nebo opravy po provedení překopů.

Zhutňování při pokládce zámkových dlažeb

Zahrnuje zhutnění podkladních vrstev i následné zadusání položené dlažby.

udusání a hutnění podloží pod zámkovou dlažbu a jiné materiály,

dusání zámkové dlažby s použitím speciální teflonové desky

Jednosměrné vibrační desky Masalta jsou mnohostranně využitelné stroje určené na hutnění podloží, zeminy, štěrku. V kombinaci s polyuretanovou podložkou jsou vhodné pro hutnění zámkových dlažeb.