Válec

zahradni-valecVálcování nepatří mezi velmi nutné úkony. Ne každý trávník je potřeba válet jako např. golfové hřiště, fotbalové hřiště atd. Válením se upravuje rovnost povrchu, po zimě se utužuje promrzlá půda a zpevňují se sypké půdy. Válením se také zvyšuje kapilární vzlínavost kyprých půd, takže se vláha dostává lépe ke kořínkům.
Válcování je také velmi důležité při zakládání trávníků, kdy se zhutňuje nakypřená půda před setím.